dzisiaj jest: 25 kwietnia 2017. imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
wersja polska 
Pomoc Społeczna

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rudnik

22-330 Rudnik

Tel/fax  0-84 684-11-24

 

Kierownik GOPS – Halina Żuławska

Pracownik Socjalny – Beata Kozłowska

Starszy Pracownik Socjalny – Krystyna Kurylak

Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu AlimentacyjnegoAnna Osina

Podstawową instytucją zajmującą się pomocą społeczną jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku. Świadczy on usługi z zakresu:

a) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

b) praca socjalna

c) prowadzenie i rozwój niezbdnej infrastruktury socjalnej;

d)analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

e) realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;     

f)  rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.                                 

Świadczenia z pomocy społecznej obejmują różnego typu zasiłki oraz świadczenia niepieniężne i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej.

Zasadniczym aktem prawnym określającym zadania GOPS z zakresu świadczeń rodzinnych i sposób ich realizacji jest ustawa z dnia 28.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Zadania w tym zakresie mają charakter zlecony gminie i obejmują prowadzenie postepowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz wypłacanie tych świadczeń. Świadczenia rodzinne obejmują różnego rodzaju zasiłki.

Są to :

1.Zasiłki rodzinne oraz dodatki do tych zasiłków z tytułu:

a) wielodzietności,

b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

c) urodzenia dziecka,

d) samotnego wychowania dziecka,

e) rozpoczęcia roku szkolnego,

f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

g) opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego,

2.Świadczenia opiekuńcze:

a) zasiłek pielęgnacyjny,

b) świadczenie pielęgnacyjne,

3.Zaliczki alimentacyjne:

a) od 01.09.2008 roku Fundusz alimentacyjny.